استان ایلام

کاهش ۴۰ درصدی ذخایر آب پشت سدهای استان ایلام/ زنگ خطر "بی آبی" به صدا درآمد

کاهش ۴۰ درصدی ذخایر آب پشت سدهای استان ایلام/ زنگ خطر "بی آبی" به صدا درآمد

20:50 - 1400/08/05
بازگشت تدریجی عرضه سوخت در جایگاه‌ها به روال عادی/ مشکل جایگاه‌های سوخت در اسرع وقت حل می شود

بازگشت تدریجی عرضه سوخت در جایگاه‌ها به روال عادی/ مشکل جایگاه‌های سوخت در اسرع وقت حل می شود

20:23 - 1400/08/04
بازگشت تدریجی عرضه سوخت در جایگاه‌ها به روال عادی/ مشکل جایگاه‌های سوخت در اسرع وقت حل می شود

بازگشت تدریجی عرضه سوخت در جایگاه‌ها به روال عادی/ مشکل جایگاه‌های سوخت در اسرع وقت حل می شود

20:23 - 1400/08/04
40 درصد حجم مخازن سدهای ایلام خالی است

40 درصد حجم مخازن سدهای ایلام خالی است

11:19 - 1400/07/22
۷۰ درصد جمعیت ایلام واکسن کرونا تزریق کردند

۷۰ درصد جمعیت ایلام واکسن کرونا تزریق کردند

10:57 - 1400/07/22
کاهش 11/6 درصدی واقعه ازدواج در ایلام

کاهش 11/6 درصدی واقعه ازدواج در ایلام

10:49 - 1400/07/22
تاروپودهایی در انتظار حمایت مسئولان/وقتی صنایع دستی به مردم معرفی نمی شود

تاروپودهایی در انتظار حمایت مسئولان/وقتی صنایع دستی به مردم معرفی نمی شود

10:41 - 1400/07/22
انجام مشاوره های تحصیلی و ازدواج  در دفتر آستان قدس رضوی ایلام

انجام مشاوره های تحصیلی و ازدواج در دفتر آستان قدس رضوی ایلام

12:13 - 1400/06/20
ضرورت اتخاذ محدودیت های کرونایی در سطح استان

ضرورت اتخاذ محدودیت های کرونایی در سطح استان

12:06 - 1400/06/20
۳۰ درصد جامعه هدف استان ایلام واکسینه شدند

۳۰ درصد جامعه هدف استان ایلام واکسینه شدند

19:06 - 1400/06/03
آسمان آباد از شاخص های توسعه کمتری برخوردار است

آسمان آباد از شاخص های توسعه کمتری برخوردار است

18:58 - 1400/06/03