آخرین اخبار

9. ارديبهشت 1395 - 10:28   |   کد مطلب: 23042
درگاهنامه موج روشنگری امده است:
اگر من نماینده بودم....
گاهنامه موج روشنگری به صاحب امتیازی قرارگاه شهید زین الدین است و با موضوع انتخابات چاپ و منتشر شد.

به گزارش ایلام رصد، گاهنامه دانشجویی موج روشنگری به همت دانشجویان قرارگاه شهید زین الدین سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام، منتشر شد.

 این شماره از گاهنامه که در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، است، با موضوع انتخابات به چاپ رسیده است.

گاهنامه موج روشنگری به صاحب امتیازی قرارگاه شهید زین الدین است و بشری مرادی، مهسا ولی زاده، زهرامجیدیان، کوثر علویان و علی صابری زاده از اعضاء هیئت تحریریه آن به شمار می روند.

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز