موشن گرافیک:

اخبار جعلی 70 درصد بیشتر از اخبار واقعی باز نشر پیدا میکنند

سرویس: اجتماعی
کد خبر: 563
|10:15 - 1402/08/25
نسخه چاپی
اخبار جعلی 70 درصد بیشتر از اخبار واقعی باز نشر پیدا میکنند
کاربران معمولا از تشخیص اخبار جعلی ناتوان هستند اما می توان از چند راه این اخبار را تشخیص داد. این موشن را ببینید حتما به شما در این کارکمک خواهد کرد.

به گزارش ایلام رصد ، این کلیپ به شما می گوید چگونه میشود اخبار جعلی را شناسایی کرده و در دام رسانه های زرد نیفتاد .