آخرین اخبار

28. آبان 1396 - 16:00   |   کد مطلب: 30168
یکی از نکات مهم و اصول اساسی که در مواقع بحران ها و بلایا بایستی بدان توجه داشت و از بسیاری جهات بواسطه ی ناآگاهی از آن غفلت می کنیم، اصل احترام به حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد، خصوصا سالمندان و کودکان است.

یادداشت ایلام رصد*::: یکی از نکات مهم و اصول اساسی که در مواقع بحران ها و بلایا بایستی بدان توجه داشت و از بسیاری جهات بواسطه ی ناآگاهی از آن غفلت می کنیم، اصل احترام به حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد، خصوصا سالمندان و کودکان است. از جمله دغدغه ها و مسایلی که در حال حاضر با توجه به وجود تکنولوژی و استفاده ی بالقوه سودمند و همچنین خطرناک آن در گستره ی زلزله ی اخیر استان کرمانشاه (شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن) بایستی نگاهی دقیق و تیزبینانه بدان داشت عکسبرداری و فیلمبرداری از اشخاص (خصوصا کودکان، سالمندان و همچنین افراد درگیر در مراسم سوگواری عزیزانشان) می باشد که در واقع با توجه به شوک صورت گرفته در حال حاضر بدان آگاه نیستند اما در آینده می تواند به عنوان پیامد و پس لرزه ی این رویداد برای روان ایشان زلزله ای بزرگتر ایجاد نماید،

لذا خواهشمند است از تمامی افرادی که به عنوان وظیفه ی انسانی خود در صحنه ی این بلای جانکاه ایفای نقش می نمایند، این اصل مهم را رعایت نمایند که از اشخاص تصاویر شخصی و مشخص تهیه ننموده و در فضای مجازی پخش ننمایید.
دوستان گرانقدرم ایشان صرفا قربانی بلایی طبیعی به نام زلزله اند پس برای آینده ی روان ایشان زلزله ای انسانی را ایجاد نکنیم.

*دکتر وحید احمدی روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه

 

انتهای پیام/

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز