آخرین اخبار

11. بهمن 1396 - 23:45   |   کد مطلب: 31922
یادداشت اختصاصی/
فاصله شعار تا واقعیت
مردم هنوز رنگ ونوشته بنرهاي بعضي ازحضرات كه سوت قطار رادرايلام وعده دادندوفقط براي مطرح كردن خود بود وشعاري بيش نبودازياد نبرده اند.

 عباس خزلی :: جناب اقاي سليماني دشتكي اخيرا درگفتگوي ويژه خبري ازايلامي ثروتمند امامحروم سخن گفتند هرچندسخني تلخ وآزاردهنده است ولي حقيقتي انكار ناپذير است كه دولتها ونمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي را شرمسارخواهدكرد ودر برابر مردمي كه برروي گنجينه اي ازمنابع خدادادي خوابيده اند وسالهاست كلمه محروم رايدك مي كشد پاسخگو باشند. 

بلا شك جناب استاندار بادراختيار داشتن آمار منابع مختلف خدادادي ايلام را ثروتمند معرفي مي كند.
آماروارقام نشان مي دهد ايلام مرزي درحالي برروي اين ذخاير ازجمله نفت وگاز واقع شده است كه بسياري ازمردمان آن با فقردست وپنجه نرم مي كنند.
براساس مطالعات انجام شده حدود٣/١٥ درصدذخايرمناطق خشكي ايران يعني ١١/٨٧ ميليارد بشكه نفت داردو١١ درصديعني١٤ تريليون فوت مكعب گازدراستان وجود دارد با توجه به اين آمار وارقام جوانانش با پديده اي بنام بيكاري مواجه هستند وآمار بيكاري دراين ايلام صدرنشين كليه استانهاي كشوراست اين درحاليست كه استانهايي كه داراي اين ذخاير خدادادي هستند كمتربا پديده فقر وبيكاري مواجه هستند ومي توان گفت جزو استانهاي برخوردار كشور محسوب مي شوند.
در ادوارگذشته مجلس شايد هم در مجلس ششم بود كه يكي ازنمايندگان انقلابي ايلام با طرح اين موضوع كه يك درصدازسهم نفت وگاز استان را اگربه مردم اين ديار اختصاص دهندتمام مشكلات آنان مرتفع خواهدشدكه اگر اين موضوع به واقعيت مبدل مي شدامروز شاهد محروميت استان نبوديم ضمنا اينكه اين خواسته  واقعي مردم مورد توجه قرارنگرفت بلكه مراكز نفتي كه در اين استان احداث گرديده به محل جولان واستخدام غير بوميان تبديل شدحتي بسياري از كارگران معمولي هم ازديگراستانها به كارگرفته شده اند.
به دليل وجودواسطه هاي مختلف كالاهاي مصرفي مردم درمقايسه با سايراستانها چندبرابرقيمت دراختيار آنان قرار مي گيردوباتوجه به نفوذ اين واسطه ها دربازارشايد كسي جرات عرض اندام دربازاروعرضه مستقيم به استان نداشته باشد.
حدود ٤٣٠ كيلومتراز مرز مشترك ايران وعراق دراستان ايلام واقع شده است در چهل تا پنجاه سال گذشته علاوه براينكه مزيتي براي استان نداشته بلكه محروميتهاي مشكل سازي را به دنبال داشته است باتوجه به اينكه مهران بعنوان نزديكترين راه به مسيرترددزائران عتبات عاليات به يك مزيت تبديل شده است وعده ايجاد كنسولگري دراين استان داده شده ولي هنوز از شعار به واقعيت عملي نشده است سالهاست از مرز چيلات وآماده سازي آن مي گويند ولي هرسال به سال بعدي حواله مي شود.
براي جمعيت پانصد واندي استان ايلام باوجود اين همه دخاير ومنابع خدادادي آمار بيكاري آزاردهنده وخجالت آور است وباوجود مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرايلام واستقرار در حاشيه شهر هرروز به تعداد بيكاران افزوده ميشود، اگردولت اقدام به احداث صنايع كوچك همپاه ومرتبط باكشاورزي در روستاها مي كرد امروز شاهد پديده اي به نام مهاجرت نبوديم.
جناب استاندار كه همچون استانداران گذشته ونمايندگان مجلس مهر تاييد بر ثروتمند بودن استان ولي فقيرگذاشتند وبا اين واژه سالهاست آشنا هستيم.  مردم هنوز رنگ ونوشته بنرهاي بعضي ازحضرات كه سوت قطار رادرايلام وعده دادندوفقط براي مطرح كردن خود بود وشعاري بيش نبودازياد نبرده اند.
اگر مردم اين استان با وجود محروميت ومشكلاتي كه استاندار برواقعي بودن آن معترف است سكوت مي كنند نجابت وعشق به تظام ورهبري معظم انقلاب است والا هرگز وعده هاي دروغين مسئولين ونمايندگانشان رافراموش نكرده اند.
جناب استانداراجازه ميخواهم ختم كلام را بدون پرده با شما بگو يم مردم اين استان هنوز وعده هاي جنابعالي راهم باورنكرده اند وآنها را كپي وعده هاي مسئولين گذشته ونمايندگان مجلس مي دانند مگر اينكه خلاف آن راثابت وعملي كنيد اميدوارم بعد ازپايان ماموريتتان در اين استان شما هم به ليست استانداران شعاري اضافه نشويد.

 

انتهای پیام/

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز