آخرین اخبار

21. اسفند 1396 - 11:31   |   کد مطلب: 32588
درسومین نشست مطبوعاتی استاندار ایلام بسیاری از پیشکسوتان وفعالان رسانه ای بخاطر رفتار نامناسب روابط عمومی استانداری ودخالت مشاور استاندار در چگونگی دعوت از رسانه ها در این نشست شرکت نکردند.

 فرشته سنجیده:: خبرنگاران موظف هستند که به عنوان وکیل مطالبات مردم را دادخواست کرده و ضعف های بخش های مختلف را به مسئولین ارجاع دهند و از دیگر طرف بر اصل رعایت انصاف خدمات و عملکرد مسئولین را بازتاب دهند تا از این میان نقص ها و ضعف ها رخ بنمایانند و دست اندرکاران برای رفع مشکلات و معضلات آستین بالا بزنند و این یعنی ایفای نقش به عنوان یک عامل سازنده... اما خروجی جامعه مطبوعاتی علی رغم رفتار سرد برخی مسئولین نسبت به رسانه ها نه تنها اهمیت رسانه را کم رنگ نکرده بلکه اساسا قدرت را از آن سلب ننموده است و در نتیجه قلم خبرنگار رو به فرسایش نمی رود
درسومین نشست مطبوعاتی استاندار ایلام بسیاری از پیشکسوتان وفعالان رسانه ای بخاطر رفتار نامناسب روابط عمومی استانداری ودخالت مشاور استاندار در چگونگی  دعوت از رسانه ها در این نشست شرکت نکردند.
 هرچند مطبوعات ایلام  اجازه  رفتار گزینشی به مشاور شما را  نخواهند داد .اعمال رفتار سلیقه ای، گزینشی و تقسیم خبرنگاران به جلسات خودی و غیرخودی افتی بزرگ برای ان دستگاه بشمار می اید.
 جناب  اقای سلیمانی دشتکی شما  فقط در مورد رسانه حرف میزنید وعملکرد شما  در جاهای دیگر نمود پیدا میکند شما در اولین نشست مطبوعاتی از تعامل و همکاری وپرهیز از نگاه سیاسی سخن به میان  اوردی  اما حال  همه چیز برعکس شده است  وانگار تحمل صدای منتقد برای حضرتعالی  سخت شده است .
 اصل گزینش در همه جای دنیا براساس  عقلانیت صورت می گیرد نه براساس سلیقه
 
 ثمره حضور افراد ناشایست در برخی پست ها، در کنار شما   باعث ضرر دیدن مردم و جامعه است و موجب بدبینی مردم به مسئولان و نظام می شود.
جناب استاندار شما  باید عملکرد خود از طریق رسانه ها صورت عام به مردم ارائه نمایید نه اینکه از نگاه نقادانه واهمه داشته باشد.
خبرنگاران زحمت کش ایلامی  اجازه هیچگونه بی احترامی به هیچ مسئولی  را نمی دهند و توهین های پی در پی مدیر روابط استانداری قابل بخشش نیست .
سامی شهبازی فعال رسانه ای با بهت آورتوصیف کردن رفتارهای مدیران کلان استان دردولت روحانی با خبرنگاران وروزنامه نگاران انقلابی ومستقل گفت فکرمی کردم با تعویض استاندارایلام ومجموعه روابط عمومی وحوزه رسانه استانداری یک هوای تازه ای استشمام می شودکه واقعا نشدواوضاع سنگین تر وبی رمق ترشده است.

این پیشکسوت مطبوعات اضافه کرداین رفتارهاوحذف رسانه ها ازجهات مختلفی قابل بحث وطرح مسئله است که مهمترین آن ضعف عملکرددولت دراین منطقه وعدم جوابگوئی مسئولین استان است.

سرپرست روزنامه رسالت دراستان خاطرنشان کرد: این رفتارها یک نوع سیاست زدگی کهنه ومنسوخ است وهرچندکه منتقدین حذف شوندقاطبه مردم گرایش بیشتری به این رسانه ها خواهندداشت.

وی غیرقابل دفاع بودن فعالیت ها دربحث توسعه وعدم عملکردی که برای مردم قابل قبول باشد درشرایطی که استان از مشکلات خاص بیکاری واقتصادی رنج می بردیکی ازدلایل حذف رسانه های مطالبه گرقلمدادکرد.

ایشان تغییرات درروابط عمومی وحوزه رسانه استانداری را خوب توصیف نکردوافزودکسانی به این امورورودکردندکه تنها هنرنمائی آنها درابجادفتوتیرازطریق کانال تلگرامی است واین نمی تواندذهن وافکارمردم‌را قانع کند.
معصومه علی حسینی مدیر مسول هفته نامه طنین غرب گفت: واقعیتی که در مورد استاندار به وضوح مشاهده می شود این است که به هیچ وجه  رسانه ای نیست و مدیری که رسانه ای نباشد سنتی است
وی گفت: انتخاب مدیران سنتی ،قبیله ای وخانوادگی نتیجه نگاه سنتی استاندار است که برهمه جوانب تاثیر گذاشته و مطبوعات هم مستثنا نیستند کما اینکه تنهایکی دو رسانه خودی پای ثابت نشست های وی هستند.
 این فعال رسانه اضافه کرد: ایشان حتی  سیاسی هم نیست و گویا دولت محترم اهمیتی هم به عملکرد خود نمی دهد زیرا حتی  رسانه های اصلاح طلب که زبان گویای دولتهایشان و پلکان ترقی انها هستند را هم حذف کرده و به هم زبانی فیزیکی و عدم انتقاد از خود اکتفا نموده است
علی حسینی افزود :  این آقا قابل نقد هم نیست چرا که حتی  کودکان هم  سنگی به طرف قطار خراب و‌بی حرکت پرت نمی کنند و اینکه چرا چنین فرد سنتی را بر سکان استان گذاشته اند کسی نمی داند.

عباس خزلی از دیگر پیشکسوتان عرصه رسانه گفت : صبحت های استانداردر  روزهاي اول حضورشان  درايلام  فراموش نشدنی است افزود:  كه چقدر زيبا ازانتقاد ومنتقد دفاع ميكرد ونقد را راهي براي پيشرفت كشور مي دانست اكنون دقيقا ١٨٠ درجه خلاف گفته هايتان نشان مي دهد يا جنابعالي نمي خواهيد كه منتقدين در جلسات خبريتان باشد يا اينكه مشاورين وروابط عمومي شما را دور مي زنند وتلاش مي كنند كه فاصله شما با منتقدين بيشترشود تا بتوانند نواقص خودشان را با نبود منتقدين لا پوشاني كنند.
این فعال رسانه در خطاب به استاندار گفت: وقتي عدم دعوت منتقدين دولت را به جلسه خبريتان را مي بينم ياد شعارهاي تبليغاتي جناب روحاني مي افتم كه رقيبان خود را موردحمله قرارمي داد كه اگر اينها رئيس جمهور شوند درخيابانها اقدام به ديواركشي بين مردم خواهند كرد واكنون دراستان كوچكي چون ايلام ديوار كشيدن براي منتقدين بنظر منطقي نمي رسد ما اعتقاداريم كه مناسفانه درجامعه امروز ماشهروند درجه يك و..... وجود دارد ولي هرگز فكرنمي كردم براي رسانه ها هم اين درجات قائل شوند.
وی گفت متاسفانه جناب استاندار را به راهي مي برند كه جناب مرواريد استاندارقبلي را بردند دقيقا دوجبهه كاملا منضاد كه استانداري ورسانه هاي منتقد درمقابل هم موضع گرفتند با اين وجود بنده اميدواريم جنابعالي اين موضوع دامن گيرتان نباشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز