آخرین اخبار

2. فروردين 1397 - 12:32   |   کد مطلب: 32612
«حمایت از کالای ایرانی» اولویت ها را به سوی تولید برای نیازهای اساسی کسانی که بیشترین نیاز رادارند تغییر خواهد داد، مشارکت توده ای تضمین می شود.

ایلام رصد:: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1397 هجری شمسی، سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری کردند. این نام گذاری یک استراتژی اساسی توسعه است که موجب خوداتکایی ملی ، اعتمادبه نفس، اتکای عمده به منابع خود« انسانی و طبیعی»، ظرفیت و توانایی تنظیم اهداف و تصمیم سازی می شود.

«حمایت از کالای ایرانی» بر جنبه های سیاسی، اقتصادی این استراتژی تأکید می کند و رهیافتی است که یک استراتژی توسعه تمام عیار را برای کشور فراهم می کند و خطوط راهنما برای تقریباً همه حوزه های کنش در سطوح مختلف جامعه ایرانی است.

«حمایت از کالای ایرانی» اولویت ها را به سوی تولید برای نیازهای اساسی کسانی که بیشترین نیاز رادارند تغییر خواهد داد، مشارکت توده ای تضمین می شود، از عوامل محلی خیلی بهتر بهره برداری می شود، خلاقیت برانگیخته می شود، انطباق و سازگاری بیشتری با شرایط محلی برقرار خواهد شد، ازخودبیگانگی کمتری در کار خواهد بود و تعادل بوم شناختی به نحوی آسان تر به دست خواهد آمد.

اجرای دقیق «حمایت از کالای ایرانی» توسط مردم و مسئولان رویکرد مهم خارجی داخلی شده یا در همان سطح به همسایگان اختصاص داده می شود، همبستگی با دیگران در سطح یکسان پایه و بنیانی محکم می یابد و توانایی و مقاومت و ایستادگی در برابر دست کاری ها به علت وابستگی تجاری افزایش می یابد.

استراتژی«حمایت از کالای ایرانی» قابلیت دفاع نظامی کشور را افزایش می دهد و مرکز پیرامون امروز را به وضع و موقعیتی برابرتر تبدیل می کند. آنچه گفته شد امتیازات استراتژی«حمایت از کالای ایرانی» است و دربرگیرنده بو و طعم خاصی از توسعه و ادامه اقتصاد مقاومتی است. استراتژی«حمایت از کالای ایرانی»برنامه ای است که تأثیرات مثبتی برای کشور به ارمغان می آورد.

استراتژی«حمایت از کالای ایرانی» به نظر می رسد یک خوداتکایی صرفاً اقتصادی نیست و اگر آن گونه که مقام معظم رهبری تدوین فرمودند و به مردم و مسئولان توصیه و تأکید داشتند به نحوی استوار و پایدار بکار گرفته شود، دگرگونی های ساختاری و بنیادی را در بر خواهد داشت و این امر زمانی روشن خواهد شد که سطح خطابه و سخن پردازی دولتیان رها و به ملزومات و پیامدهای این مفهوم«حمایت از کالای ایرانی» بیشتر بپردازند.تا شعار سال97 تا از مزیت های نسبی و مقیاس های تولید منافعی کسب نمایند و از طریق استقرار صنایع سنگین به سوی خودبسندگی ملی توسعه یابند ، و حداکثر استفاده را از بازار ملی و منابع داخلی ببرند.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز