ایلام رصد19:43 - 1400/10/20

گزارش تصویری دیدار رئیس دانشگاه واسط عراق از دانشگاه ایلام

به گزارش ایلام رصد ،