ایلام رصد12:13 - 1400/06/20

انجام مشاوره های تحصیلی و ازدواج در دفتر آستان قدس رضوی ایلام

تیم مشاوره ای دفتر آستان قدس رضوی ایلام با هدف خدمت رسانی و خادمیاری به مردم فهیم استان در حال فعالیت های متعددی می‌باشد.

به گزارش ایلام رصد ،برگزاری جلسه هم اندیشی مشاورین استان در دفتر آستان قدس رضوی با سرپرستی خانم دکتر دلخواه برگزار گردید.

 

در این جلسه در باب مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید و مشاوره های اجتماعی در حوزه ازدواج و خانواده بحث و تبادل نظر شد.

 

تیم مشاوره ای دفتر آستان قدس رضوی ایلام با هدف خدمت رسانی و خادمیاری به مردم فهیم استان در حال فعالیت های متعددی می‌باشد.