ایلام رصد11:19 - 1400/07/22
مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام گفت:

40 درصد حجم مخازن سدهای ایلام خالی است

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام گفت: حدود 40 درصد از حجم مخازن سدهای استان خالی بوده این در حالی است که به دلیل خشکسالی و به دنبال آن نبود پوشش گیاهی احتمال بروز سیلاب‌های پاییزی زیاد است.

به گزارش ایلام رصد ، علی پوراحمدگفت: حدود ۴۰ درصد از حجم مخازن سدهای استان خالی است.

وی افزود: پیش بینی‌ها حاکی از آن است که امسال سال آبی پیش رو کم باران خواهد بود اما به دلیل نبود پوشش گیاهی به دنبال خشکسالی و توپوگرافی خاص استان احتمال بروز سیلاب‌های پاییزی زیاد است بنابراین همه دستگاه‌های مربوطه بایستی آمادگی مواجهه با این رخداد طبیعی را داشته باشند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام گفت: رسوب زایی یکی دیگر از پیامدهای خشکسالی است که حجم مفید مخازن سدها را تهدید می‌کند و عمر مفید این سازه‌های پر هزینه کاهش می‌یابد؛ عملیات آبخیزداری از جمله کارهای موثری است که باید در حوضه سدها بیش از پیش مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

پوراحمد گفت: علی‌رغم کاهش ۷۰ درصدی رواناب ورودی به سدها، میانگین حجم ذخایر مخازن سدهای ایلام در وضعیت فعلی قریب به ۶٠ درصد است که این میران از میانگین کشوری بسیار بالاتر است.