ایلام رصد20:37 - 1400/08/04

مشترکین کم مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره مند می‌شوند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق ایلام گفت: مشترکانی که در ماه‌ های عادی و غیر گرم الگوی مصرف کمتر از ۸۰ کیلووات را رعایت کنند از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره مند می‌شوند.

به گزارش ایلام رصد، محمد حسین رشنو با اشاره به اینکه این طرح به منظور کاهش مصرف برق در بخش خانگی ارائه شده

مشترکین کم مصرف از تخیف ۱۰۰ درصدی بهره مند می‌شوند

 اظهار داشت: بر اساس این طرح مشترکان مصرف خانگی به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تعریف میشوند.

وی ادامه داد: در ماه های غیر گرم سال در کل استان مشترکین خانگی می توانند تا مصرف ۸۰ کیلووات، از مزایای برق رایگان مصرفی خود استفاده کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق ایلام مطرح کرد: در ماه ‌های گرم سال در حوزه شمال و مناطق غیر گرمسیر استان تا ۱۰۰ کیلووات و در شهرستان‌ های گرمسیر در صورتی که ۴۰۰ کیلووات از برق استفاده داشته باشند می‌توانند از مزایای برق رایگان بهره‌مند شوند.