ایلام رصد10:46 - 1400/08/06

وضعیت در جایگاه‌های سوخت استان ایلام عادی شد

مشکل حادث شده در زیر ساخت نرم افزاری جایگاه‌های سوخت با مدیریت و همراهی و همکاری مردم به روال عادی برگشته است و گزارش میدانی حکایت از آن دارد که مشکلی در بحث تأمین سوخت شهروندان ایلامی وجود ندارد.

به گزارش ایلام رصد ، مشکل حادث شده در زیر ساخت نرم افزاری جایگاه‌های سوخت با مدیریت و همراهی و همکاری مردم به روال عادی برگشته است و گزارش میدانی حکایت از آن دارد که مشکلی در بحث تأمین سوخت شهروندان ایلامی وجود ندارد.

علی اصغر چاغروندی با اشاره به اختلال ایجاد شده اظهار داشت: با تلاش عوامل فنی و در آغازین لحظات حادث شدن مشکل تعداد 28 جایگاه از مجموعه 48 جایگاه سطح استان مرتفع گردید تا شهروندان از نظر تامین سوخت با مشکل مواجه نشوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت: با فعال شدن 28 جایگاه در سطح استان مابقی جایگاه‌ها نیز ظرف 24 ساعت گذشته روند توزیع سوخت آنان به حالت عادی در آمده است و مشکلی در بحث تأمین سوخت شهروندان ایلامی وجود ندارد.

چاغروندی از همراهی مردم و درک متقابل آنان در اتفاق فنی حادث شده را ستود و ضمن تشکر از مردم ایلام گفت: مطمئناً سعه صدر و همراهی مردم ایلام یکی از عوامل موفقیت کارشناسان در برگرداندن شرایط به حالت عادی بوده است.

 

منبع: تسنیم