ایلام رصد16:07 - 1401/02/09

حضور با شکوه مردم ایلام در راهپیمایی روز جهانی قدس

مردم ایلام در روز قدس حماسه آفریدند

به گزارش ایلام رصد ،