ایلام رصد12:06 - 1401/09/08
پوستر اختصاصی

پشت پرده دروغ های بزرگ

آنچه که دشمن با ترفندهای دروغ در صدد تصاحب آن است فکر و اندیشه مردمان این سرزمین است

به گزارش ایلام رصد ، پوستر اختصاصی؛ این حقیقت که ذهن فعال نوجوان و جوان امروزی و صاحب تحلیل و فکر بودن او را دشمن متوجه است و برای مقابله با آن از طریق تولید و تکرار حجم عظیم محتوای دروغ در شبکه های مجازی اقدام می کند در مقابل این برنامه ی دشمن احساس مسئولیت کنید و برای تشخیص حقیقت و حرف درست از دروغ تلاش کنید