ایلام رصد15:00 - 1402/06/14
مرز بین المللی مهران؛

راویان قصه آب

تعداد زیادی از زائران اربعین با تمام مشقت و‌ سختی مرز مهران را برای ‌رسیدن به جمع عاشقان اقا اباعبدالله انتخاب کردند این‌ تصاویر راوی‌ عشق آنها برای رسیدن به حرمین است.

به گزارش ایلام رصد ،تعداد زیادی از زائران اربعین با تمام مشقت و‌ سختی مرز مهران را برای ‌رسیدن به جمع عاشقان اقا اباعبدالله انتخاب کردند این‌ تصاویر راوی‌ عشق آنها برای رسیدن به حرمین است.

عکاس؛ زهرا مظفری