ایلام رصد22:41 - 1402/06/16
مرز مهران؛

موج برگشت زائران به کشور از مرز بین المللی مهران

موج برگشت زائران به خاک کشور از مرز بین المللی مهران به صورت روان انجام گرفت

به گزارش ایلام رصد ،زائران ابرانی که از سراسر کشور در کنگره بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق شرکت کرده بودند از مرز بین المللی مهران وارد کشور شدند.