ایلام رصد21:06 - 1402/06/19
مدرس دانشگاه:

تقویت زیرساخت‌های مرز مهران

مدرس دانشگاه گفت: برای اربعین سال آینده از هم اکنون باید اقدام کرد و زیرساخت‌های مرز مهران باید تقویت شود.

به گزارش ایلام رصد ،علی سجادی مدرس دانشگاه اطهار داشت:اربعین امسال یکی از سال‌هایی بود که با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بود تا به نتیجه برسد؛ ازاین‌رو تحلیل اربعین امسال ضروری است.

وی افزود: امسال شاهد هم‌افزایی همه دستگاه‌ها بودیم به‌نحوی‌که این هماهنگی باعث شد تا کمترین مشکل در تردد زائران وجود داشته باشد.

سجادی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که کمترین قصور در اربعین ممکن است فاجعه به بار آورده و خسارت‌آفرین باشد به همین دلیل برنامه‌ریزی و دقت در خدمت به زائران اربعین ضروری است.

وی بیان داشت: امسال به‌رغم اینکه بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر از پایانه مرزی مهران عبور کردند؛ اما هم‌افزایی همه دستگاه‌ها باعث شد که امسال شاهد نظم خاصی در عبور و مرور باشیم؛ اما این نکته به این معنی نیست که باید متوقف شویم؛ بلکه عملکرد سال آینده باید بهتر باشد.

مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های مرز مهران باید نیازمند تقویت‌شدن و تزریق اعتبارات است امری که باید موردتوجه مسئولان قرار بگیرد.

وی یادآور شد: مسئولان باید در تزریق بودجه اربعین را به یاد داشته باشند که چه حجم عظیمی از مرز مهران عبور و مرور می‌کند به همین دلیل برای اربعین سال آینده از هم اکنون باید اقدام کرد.