نمایش 1 - 1 از 1
هزاران جوان‌مرد، مشغول دفاع از حریمِ مقدساتِ «اسلام ناب محمدی(صلوات الله علیه)» در «سوریه» و «عراق» هستند. مردانی که مجاهداتِ طولانی و آرامش و خواب های کوتاهشان، دل هر انسان آزاده ای را منقلب می کند 08/12/1395 - 20:30
اشتراک در سوریه ، مدافع حرم ، جهاد ، مقاومت ، آرامش