نمایش 1 - 1 از 1
اعترافات تکان دهنده کارمند سفارت انگلیس حسین رسام یکی از بازداشت‌شدگان فتنه 88 که کارمند سفارت انگلیس در تهران بود، اعترافات بسیار تکان‌دهنده‌ای در این زمینه دارد. 10/04/1395 - 19:01
اشتراک در فتنه 88 کارمند سفارت انگلیس تقلب پوستر گرافیک