نمایش 1 - 1 از 1
اعتراف صادقانه ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس آب در لانه بزک‌کنندگان برجام ریخته است، بزک‌کنندگانی که در بیش از یک سال گذشته از فواید بی‌شمار توافق با آمریکا و غرب بر سر موضوع هسته‌ای سخن گفته و برای برجام گشایش‌های فراوان و در عین حال تخیلی تدارک دیده بودند و هر روز در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای آن را به رخ مردم می‌کشیدند. 10/04/1395 - 19:05
اشتراک در برجام بدعهدی گرافیک فتونیوز ظریف