نمایش 1 - 2 از 2
سالروز شهادت شهیدی که وجودش چراغی فراروی جوانان این مرز و بوم شد و مسیری را باز کرد با این شعار که می شود دانشگاه هم جبهه تو و سنگر علم باشد. 10/21/1395 - 18:56
رهبر:همه مسلمانان و پیروان اهل بیت عصمت به خصوص مردم قم، و بالاخص طلاب و علما باید زیارت او را مغتنم بدانند. 10/20/1395 - 18:59
اشتراک در سالروز شهادت