نمایش 1 - 1 از 1
رهبر:همه مسلمانان و پیروان اهل بیت عصمت به خصوص مردم قم، و بالاخص طلاب و علما باید زیارت او را مغتنم بدانند. 10/20/1395 - 18:59
اشتراک در حضرت معصومه