آخرین اخبار

28. آبان 1398 - 18:20   |   کد مطلب: 33222
دکتر موسوی در قالب کارگاهی ویژه اعضا هیئت علمی و باهمت دفتر بسیج اساتید این مرکز عوامل دخیل در سلامت روان را مورد تبیین قرارداد.

به گزارش ایلام رصد، 

کارگاه سلامت روان با حضور اساتید و اعضاهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در سالن جلسات این مرکز علمی برگزار شد. دکتر موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در این کارگاه به تبیین عوامل دخیل در سلامت روان و چگونگی مقابله با هنجارها و بیماری های روانی پرداخت.

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز