نمایش 1 - 4 از 4
آدمى كه رشيد باشد، در بهره‌‌بردارى از حافظه خود دقّت مى‌‌كند. 11/04/1395 - 12:06
افرادی که در زمینه تحصیل موفق بوده اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند. 10/21/1395 - 16:24
استاندار ایلام استاندار ایلام گفت: جوانان ایلام از استعدادهای خوبی برخوردار هستند. 11/11/1393 - 10:55
با پایان جشنواره استعدادیابی با پایان جشنواره استعدادیابی استعدادهای تیراندازی در ایلام شناخته شدند. 10/28/1393 - 09:30
اشتراک در استعداد