نمایش 1 - 1 از 1
اینجا ایلام است دیار پایمردی ها؛ استان ایلام بعنوان یکی از مناطق استراتژیک در جنگ شاهد عملیات های بزرگی بوده که امروز این مناطق میزبان کاروان های راهیان نور می باشند. 12/24/1395 - 07:00
اشتراک در قلاویزان