نمایش 111 - 113 از 113
در چند دوره گذشته ادمهایی پیدا میشود که میگفتند امکان ندارد که در عاشورا حسینی همچین اتفاقاتی رخ داده باشد مگر میشود انسان سر انسان را ببرد واورا بر نیزه کند یا سر پدر را در مقابل چشم دختر سه ساله اش قرار دهد
بعضی از دختر خانم ها و آقا پسر ها، به محض اینکه از کسی خوششان می آید، به هیجانشان درجه ی "عشق " می دهند . بدون اینکه به میزان و جنس آن علاقه و زمینه های آن علاقه مندی توجه کنند.
طی تغییر فرهنگ اسلامی-ایرانی
امروز تیتری در فضای مجازی دیدم تحت این عنوان "پوشش نامرسوم دو زن درتلویزیون" که باعث کنجکاوی من شد . مطلب را باز کردم.

صفحه‌ها