استان ایلام

فعالیت تعاونی‌های مرزنشین استان ایلام رونق می گیرد

فعالیت تعاونی‌های مرزنشین استان ایلام رونق می گیرد

10:54 - 1401/05/25
ترددها در ایام اربعین حسینی باید کنترل شود

ترددها در ایام اربعین حسینی باید کنترل شود

19:02 - 1401/05/18
غرق شدن ۳ نفر در رودخانه «داروه» روستای چمه ژیه

غرق شدن ۳ نفر در رودخانه «داروه» روستای چمه ژیه

23:53 - 1401/05/14
حذف دیوار حادثه خیز مخزن آب ایلام در کمربند شرقی 

حذف دیوار حادثه خیز مخزن آب ایلام در کمربند شرقی 

22:08 - 1401/05/13
حذف دیوار حادثه خیز مخزن آب ایلام در کمربند شرقی 

حذف دیوار حادثه خیز مخزن آب ایلام در کمربند شرقی 

22:08 - 1401/05/13
کشف و ضبط 81 قبضه سلاح جنگی و شکاری در ایلام

کشف و ضبط 81 قبضه سلاح جنگی و شکاری در ایلام

21:10 - 1401/05/11
کمک ۱۱ میلیارد تومانی نیکوکاران به کودکان یتیم و نیازمند ایلام

کمک ۱۱ میلیارد تومانی نیکوکاران به کودکان یتیم و نیازمند ایلام

16:45 - 1401/05/09
آبزی داران مواظب سیل احتمالی اشند

آبزی داران مواظب سیل احتمالی اشند

14:50 - 1401/05/07
بیش از ۵۰۱ هزار مسافر از مرز مهران تردد کردند

بیش از ۵۰۱ هزار مسافر از مرز مهران تردد کردند

22:51 - 1401/05/05
نقش اصحاب رسانه در زمان شیوع کرونا کم نظیر بود

نقش اصحاب رسانه در زمان شیوع کرونا کم نظیر بود

23:16 - 1401/05/04
ایلامی ها ۸۵۰ میلیون تومان صدقه دادند

ایلامی ها ۸۵۰ میلیون تومان صدقه دادند

14:01 - 1401/05/04
ایجاد بیش از 20 هزار متر مربع سایه بان در پایانه مرزی

ایجاد بیش از 20 هزار متر مربع سایه بان در پایانه مرزی

22:16 - 1401/05/03
سفر بایدن به عربستان تحقیر آمیز و بدون دستاورد بود/ سفر پوتین و اردغان به ایران تشکیل جبهه متحد در برابر تحریم ها

سفر بایدن به عربستان تحقیر آمیز و بدون دستاورد بود/ سفر پوتین و اردغان به ایران تشکیل جبهه متحد در برابر تحریم ها

19:25 - 1401/04/31
دپو ۲ میلیون آب معدنی در مرز مهران

دپو ۲ میلیون آب معدنی در مرز مهران

13:20 - 1401/04/29
استمهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده استان ایلام

استمهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده استان ایلام

21:26 - 1401/04/28